Data Architectuur

Data biedt ongekende mogelijkheden. Het implementeren en 'fit for purpose' houden van een dataplatform is daarom cruciaal. Toch blijft het voor veel organisaties lastig om een succesvol dataplatform neer te zetten, waardoor kansen onbenut blijven.

Door het delen van kennis en ervaring in de vorm van masterclasses en  advies streef ik ernaar om organisaties te voorzien van een stevige basis voor het realiseren van hun data ambities. 

Kort over mij

Mijn naam is Yorrick Tillemans. Sinds 2007 werk ik met data en vanaf 2017 als data architect van grote dataplatformen. Naast mijn werk als lead-solution architect bij een groot en innovatief  Nederlands bedrijf, geef ik masterclasses, advies en ben ik spreker op verschillende Data & Analytics events.


Persoonlijke kenmerken en competenties:

“ Veel ervaring met Data en IT (Azure), enthousiast, creatief en interactief vanuit een analytische grondslag, anticipeert, luistert, neemt waar, overziet de context, neemt initiatief, ontwikkelt een visie en deelt deze, legt verbanden, prettig  en professioneel in de omgang, neemt organisaties mee in een systematisch resultaatgericht denkproces, integer, kan overtuigen en stimuleert zelfredzaamheid en zelfontplooiing.”


NB: Voor een volledig overzicht van mijn certificeringen zie mijn LinkedIn profiel of Credly account.